НАЙВАЖЛИВІШІ ДАТИ, ПОДІЇ Історія України довідник

У козацьких і селянських земельних володіннях волока мала назву чвертка, а чотири волоки складали козацьку службу, або селянський пляц, розмір яких становив 75—88 га. Чвертка-волока мала площу близько 19—22 га. Розвиток метрології в колишньому СРСР починається з декрету від 14 вересня 1918 https://zhzh.info/publ/71-1-0-25537 р. Про введення метричної системи мір і ваги. Він сприяв подальшому розвитку науково-дослідних робіт щодо забезпечення єдності вимірювань і розвитку приладобудування. У другій половині XIV — першій половині XVII ст. Такими мірами були плуг і соха, вони не мали точно визначених величин.

1 березня — Прийняття Законів про державний герб УНР, про грошову систему, про громадянство. 15 червня — Створення Генерального Секретаріату Центральної Ради. 6 квітня — Початок роботи Всеукраїнського Національного Конгресу и Києві. — Утворення Товариства українських поступовців. 1906, 27 квітня — 8 липня — Діяльність І Державної думи та Української думської громади.

  • 1929— 1930 pp. — Перша фаза колективізації і «розкуркулєння» в Україні.
  • Таким чином юридично було завершено передачу Кримської області та м.
  • А в Україні рахують скільки днів наші захисники протистоять російським окупантам – а це 326 день війни.

Вона перетворилася на справжню метрологічну установу, яка забезпечувала єдність вимірювань у Росії. Менделєєв як президент Головної палати здійснив низку організаційних та наукових робіт з метою забезпечення максимальної точності результатів вимірювань температури, маси тощо. Зміцнення культурних і економічних зв’язків вимагало подальшого упорядкування системи мір з розробленням єдиної прийнятної для держав міжнародної одноманітної системи мір і ваги.

Вступ російських військ на територію Східної Галичини. 1906, 9 листопада — Указ про вільний вихід селян з общини. — Утворення Русько-української радикальної партії в Східній Галичині. — Заснування літературного товариства ім. — Видання в Петербурзі щомісячного громадсько-політичного і літературного журналу українською мовою «Основа». — «Руська трійця» видала в Будапешті літературний альманах «Русалка Дністрова».

Читайте також: Підготовка до ЗНО з історії: техніки запам’ятовування дат

Наявний науково-технічний потенціал дозволяє інституту успішно виконувати різноманітні договірні та перспективні розробки для міністерств, відомств і окремих підприємств. 20 травня світова громадськість відзначає Всесвітній день метрології, рішення про святкування якого в міжнародному масштабі було ухвалено в 1999 році XXI Генеральною конференцією з мір і ваг. Питання нагляду за відсутністю зловживань відбивалися в міжнародних договорах того часу. Ці договори містили правила, яких повинні були дотримуватися вагарі. Іншою поширеною у Давньоруській державі мірою довжини був сажень. Ця назва походить від давньоруського слова «сягати», яке означало і назву дії, і лінійну одиницю вимірювання, що дорівнювала ширині розкинутих рук людини. Устюгов з’ясував величину давньоруського сажня, яка, на його думку, дорівнювала 142 см.

важливі дати і події в історії метрології

Козацьке повстання під проводом Криштофа Косинського. Наукова діяльність інституту має багату і славну історію, в якій чимале місце займали фундаментальні дослідження. Розробка та реалізація наукових проблем на етапі становлення інституту проводились під керівництвом академіків АН України Барабашова Н. Актом англійського короля Едуарда I дюйм визначався як „три сухих круглих ячмінних зерна”. Вагу зерна ячменя або пшениці (іноді плодів дерев) використовували як вихідну міру ваги, про що свідчить, наприклад, найменування міри „гран” – зерно. Практика ремесел, торгівлі, будівництва в стародавній Русі привела до створення систем заходів, яка задовольняла потреби того часу і виявилася достатньо стійкою впродовж ряду сторіч.

Причини для вивчення дат історії України:

Травень — Відзначення в Україні 1500-річчя заснування Києва. Січень — Початок видання за кордоном «Вісника репресій в Україні». — Судові політичні процеси в Україні.

лютого — День Державного Герба України: цей день в історії

«Вічний мир» між Московським царством і Річчю Посполитою(Брацлавщина та південна Київщина мали бути нейтральними). Пропонуємо хронологічну таблицю, яка допоможе ефективно підготуватися до тестування з історії України. На сайті Svarog Можна прочитати або завантажити потрібний PDF підручник. 9 липня — Підписання Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО.